Новоушицький коледж

Подільського державного аграрно-технічного університету

Image description✔ПОЛОЖЕННЯ про комісію по трудових спорах у ВСП «Новоушицький фаховий коледж ПДУ»


✔ПОЛОЖЕННЯ про загальні збори (Конференцію) трудового колективу у ВСП «Новоушицький фаховий коледж ПДУ»


✔ПОЛОЖЕННЯ про навчальні кабінети та лабораторії у ВСП «Новоушицький фаховий коледж ПДУ»


✔ПОЛОЖЕННЯ про навчально-методичну лабораторію у ВСП «Новоушицький фаховий коледж ПДУ»


✔ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Новоушицького коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету.


✔ПОЛОЖЕННЯ про оцінювання знань студентів у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін (предметів).


✔ПОЛОЖЕННЯ про Наглядову раду Новоушицького коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету.


✔ПОЛОЖЕННЯ про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком.


✔ПОЛОЖЕННЯ про виставлення модульних та підсумкових оцінок


✔ПОЛОЖЕННЯ про директорську контрольну роботу


✔ПОЛОЖЕННЯ про нормоконтроль курсових і дипломних проектів


✔ПОЛОЖЕННЯ про виконання та захист курсових проектів (робіт)


✔ПОЛОЖЕННЯ про виконання та захист дипломних проектів


✔ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу


✔ПОЛОЖЕННЯ про предметно-циклову комісію


✔ПОЛОЖЕННЯ про відділення коледжу✔ПОЛОЖЕННЯ про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком.


✔ПОЛОЖЕННЯ про виставлення підсумкових та модульних оцінок


✔ПОЛОЖЕННЯ про навчально-методичний кабінет


✔ПОЛОЖЕННЯ про навчально-методичний підрозділ


✔ПОЛОЖЕННЯ про методичну раду


✔ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну раду


✔ПОЛОЖЕННЯ про Новоушицький фаховий коледж ПДАТУ


✔ПОЛОЖЕННЯ про військову підготовку


✔ПОЛОЖЕННЯ про відрахування, поновлення та переведення студентів в Новоушицькому коледжі Подільського державного аграрно-технічного університету


✔ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників у ВСП «Новоушицький фаховий коледж ПДАТУ»


✔ПОЛОЖЕННЯ про організацію внутрішнього контролю за навчально-виховним процесом в коледжі


✔Типове положення про атестацію педагогічних працівників


✔ПОЛОЖЕННЯ про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення в Новоушицькому коледжі Подільського державного аграрно-технічного університету.


✔ПОЛОЖЕННЯ про апеляційну комісію


✔ПОЛОЖЕННЯ про апеляцію результатів підсумкового контролю знань студентів


✔ПОЛОЖЕННЯ про атестацію робочих місць і паспортизацію лабораторій, кабінетів та інших об’єктів навчально-виробничого призначення


✔ПОЛОЖЕННЯ про робочу програму навчальної дисципліни


✔ПОЛОЖЕННЯ про забезпечення якості освітньої діяльності


✔ПОЛОЖЕННЯ про рейтингову оцінку педагогічної, методичної і виховної роботи викладачів технікуму

››  на головну сторінку