Новоушицький коледж

Подільського державного аграрно-технічного університету

Image description✔ПОЛОЖЕННЯ про Наглядову раду Новоушицького коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету.


✔ПОЛОЖЕННЯ про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком.


✔ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИСТАВЛЕННЯ МОДУЛЬНИХ ТА ПІДСУМКОВИХ ОЦІНОК


✔ПОЛОЖЕННЯ про директорську контрольну роботу


✔ПОЛОЖЕННЯ про нормоконтроль курсових і дипломних проектів


✔ПОЛОЖЕННЯ про виконання та захист курсових проектів (робіт)


✔ПОЛОЖЕННЯ про виконання та захист дипломних проектів


✔Положення про організацію освітнього процесу


✔Положення про предметно-циклову комісію


✔Положення про відділення коледжу


✔ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИСТАВЛЕННЯ МОДУЛЬНИХ ТА ПІДСУМКОВИХ ОЦІНОК


✔ПОЛОЖЕННЯ про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком.


✔ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИСТАВЛЕННЯ МОДУЛЬНИХ ТА ПІДСУМКОВИХ ОЦІНОК


✔ПОЛОЖЕННЯ про навчально-методичний кабінет


✔ПОЛОЖЕННЯ про навчально-методичний підрозділ


✔ПОЛОЖЕННЯ про методичну раду


✔ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну раду


✔ПОЛОЖЕННЯ про Новоушицький коледж ПДАТУ


✔ПОЛОЖЕННЯ про військову підготовку


✔ПОЛОЖЕННЯ про відрахування, поновлення та переведення студентів в Новоушицькому коледжі Подільського державного аграрно-технічного університету


✔ПОЛОЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів


✔ПОЛОЖЕННЯ про організацію внутрішнього контролю за навчально-виховним процесом в коледжі


✔Типове положення про атестацію педагогічних працівників


✔ПОЛОЖЕННЯ ро переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення в Новоушицькому коледжі Подільського державного аграрно-технічного університету.


✔ПОЛОЖЕННЯ про апеляційну комісію


✔ПОЛОЖЕННЯ про апеляцію результатів підсумкового контролю знань студентів


✔ПОЛОЖЕННЯ про атестацію робочих місць і паспортизацію лабораторій, кабінетів та інших об’єктів навчально-виробничого призначення


✔ПОЛОЖЕННЯ про робочу програму навчальної дисципліни


✔ПОЛОЖЕННЯ про забезпечення якості освітньої діяльності


✔ПОЛОЖЕННЯ про рейтингову оцінку педагогічної, методичної і виховної роботи викладачів технікуму

››  на головну сторінку