Image description

✔ПОЛОЖЕННЯ про Відокремлений структурний підрозділ «Новоушицький фаховий коледж Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»


✔КОДЕКС корпоративної культури


✔ПОЛОЖЕННЯ про навчально-методичний комплекс освітніх компонентів


✔ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність


✔ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості освіти


✔ПОЛОЖЕННЯ про реалізацію права здобувачів фахової передвищої освіти на вибір навчальних дисциплін (освітніх компонентів)


✔ПОЛОЖЕННЯ про організацію підготовки до вступу


✔ПОЛОЖЕННЯ про порядок надання платних освітніх та інших послуг


✔ПОЛОЖЕННЯ про психологічну службу


✔ПОЛОЖЕННЯ про директорську контрольну роботу


✔ПОЛОЖЕННЯ про навчально-методичну лабораторію


✔ПОЛОЖЕННЯ про Студентське наукове товариство "Перші наукові кроки"


✔ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК дистанційної роботи екзаменаційних комісій


✔ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії


✔ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну раду


✔ПОЛОЖЕННЯ про адміністративну раду


✔ПОЛОЖЕННЯ про бібліотеку


✔ПОЛОЖЕННЯ про організацію і проведення профорієнтаційної роботи


✔ПОЛОЖЕННЯ про уповноважину особу відповідальну за організацію та проведення спрощених закупівель


✔ПОЛОЖЕННЯ про навчання за індивідуальною формою


✔ПОЛОЖЕННЯ про уповноважину особу відповідальну за організацію та проведення спрощених закупівель


✔ПОЛОЖЕННЯ про відрахування, поновлення та переведення студентів


✔ПОЛОЖЕННЯ про навчальні кабінети та лабораторії


✔ПОЛОЖЕННЯ про облікову політику


✔ПОЛОЖЕННЯ про порядок призначення і виплати стипендії


✔ПОЛОЖЕННЯ про загальні збори (Конференцію) трудового колективу

››  на головну сторінку