Новоушицький коледж

Подільського державного аграрно-технічного університету

Image descriptionImage description
✔ПОЛОЖЕННЯ про відділення коледжу


✔ПОЛОЖЕННЯ про виставлення модульних та підсумкових оцінок


✔ПОЛОЖЕННЯ про оцінювання знань студентів у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін (предметів)


✔ПОЛОЖЕННЯ про проведення директорських контрольних робіт у ВСП «Новоушицький фаховий коледж ПДУ»