Image description

Image description
✔ПОЛОЖЕННЯ про відділення коледжу


✔ПОЛОЖЕННЯ про виставлення модульних та підсумкових оцінок


✔ПОЛОЖЕННЯ про оцінювання знань студентів у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін (предметів)


✔ПОЛОЖЕННЯ про проведення директорських контрольних робіт у ВСП «Новоушицький фаховий коледж ПДУ»


✔ПОЛОЖЕННЯ про навчання за індивідуальною формою


✔ПОЛОЖЕННЯ про організацію роботи екзаменаційної комісії


✔ПОЛОЖЕННЯ про переведення, відрахування та поновлення здобувачів освіти


✔ПОЛОЖЕННЯ про виставлення модульних та підсумкових оцінок


✔ПОЛОЖЕННЯ про організацію дистанційного та змішаного навчання