Image description

  • Головна
  • Фінансово-господарська діяльність

Договора


✔ІНФОРМАЦІЯ про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством


✔ПЕРЕЛІК додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплата


✔Положення про бухгалтерську службу


✔Фінансовий звіт за 2022 рік


✔Прозорість та публічність


✔ПЛАН асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду коледжу на 2021 рік


✔ЗВІТ про рух грошових коштів за 2020 рік


✔Кошторис на 2021 рік


✔ПОРЯДОК використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення студентам у ВСП «Новоушицький фаховий коледж Подільського державного університету»


✔ЗВІТ про надходження і використання коштів, отриманих як плат за послуги


✔Кошторис на 2020 рік


✔Штатний розпис на 2019 рік


✔Річний план закупівель на 2019 рік


✔Додаток до річного плану закупівель на 2019 рік


✔Кошторис на 2019 рік


✔Помісячнй план використання бюджетних коштів на 2019 рік


✔Кошторис на 2019 рік (стипендія)


✔ДОВІДКА про зміни до кошторису на 2019 рік


✔ДОВІДКА про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2019 рік


✔ДОВІДКА про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2019 рік(2)


✔ДОВІДКА про зміни до кошторису на 2019 рік(2)


✔ДОВІДКА про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2019 рік(3)


✔Баланс на 1 січня 2019 року


✔ЗВІТ про фінансові результати на 2018 рік


✔ЗВІТ про рух грошових коштів за 2018 рік


✔ЗВІТ про власний капітал за 2018 рік

››  на головну сторінку