Image description

✔ПОЛОЖЕННЯ про раду із забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності


✔ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості освіти


✔ПОЛОЖЕННЯ про реалізацію права здобувачів фахової передвищої освіти на вибір навчальних дисциплін (освітніх компонентів)


✔Результати моніторингу якості освіти


✔Анкетування


✔Склад ради із забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності у ВСП "НФК ЗВО "ПДУ"


✔Результати анкетування у лютому 2023р.

››  на головну сторінку