Image description

✔ПОЛОЖЕННЯ про раду із забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності


✔ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості освіти


✔ПОЛОЖЕННЯ про реалізацію права здобувачів фахової передвищої освіти на вибір навчальних дисциплін (освітніх компонентів)


✔ПОЛОЖЕННЯ про сектор моніторингу якості освіти


✔ПОЛОЖЕННЯ про порядок визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті


✔ПОЛОЖЕННЯ про критерії оцінювання досягнень здобувачів освіти


✔ПОЛОЖЕННЯ про організацію інклюзивного навчання


✔ПОЛОЖЕННЯ про Порядок проведення опитувань здобувачів освіти, випускників, педагогічних працівників, роботодавців стосовно якості освіти та освітньої діяльності у ВСП «НФК ЗВО «ПДУ»


✔Склад ради сектору моніторингу якості освіти


✔Результати моніторингу якості освіти


✔Анкетування


✔Склад ради із забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності у ВСП "НФК ЗВО "ПДУ"


✔Результати анкетування у лютому 2023р.


✔Опитування щодо якості освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділі «Новоушицький фаховий коледж» Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»


✔Опитування роботодавців (стейкхолдерів) з метою удосконалення освітньо-професійних програм фахової підготовки випускників та поліпшення якості освітніх послуг


✔Анкета для опитування випускників Відокремленого структурного підрозділу «Новоушицький фаховий коледж Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»


✔Анкета для батьків студентів Відокремленого структурного підрозділу «Новоушицький фаховий коледж Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»

››  на головну сторінку