Новоушицький коледж

Подільського державного аграрно-технічного університету

Image descriptionОголошується прийом до коледжу в 2018 році

Новоушицький коледж Подільського державного аграрно-технічного університету оголошує прийом в 2018 році випускників шкіл, гімназій, ліцеїв на денну та заочну форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем „молодший спеціаліст“ відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України - серія АЕ №636463 від 10.06.2015р.
за наступними спеціальностями:

142 "Енергетичне машинобудування"*, („Монтаж іобслуговування холодильно-компресорних машин та установок”**);
208 "Агроінженерія"*, („Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва”**);
192 "Будівництво та цивільна інженерія"*, („Монтаж, обслуговування устаткування та систем газопостачання”**);
275 "Транспортні технології"*, („Організація і регулювання дорожнього руху”**);
201 "Агрономія"*, („Виробництво і переробка продукції рослинництва”**);
205 "Лісове господарство"*, („Лісове господарство”**).


На основі базової середньої освіти (9 класів) за результатами вступних випробувань:

 • українська мова (диктант) – на всі спеціальності;
 • математика (усно).
На базі повної загальної середньої освіти (11 класів) за конкурсом сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти:

 • української мови та літератури - на всі спеціальності;
 • математики або фізики – на технічні спеціальності;
 • математики або біології – на агрономічні спеціальності.На базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня „кваліфікований робітник“ відповідного напрямку за результатами співбесіди.
Вступники ОСОБИСТО подають до коледжу такі документи:

 • заяву про участь у конкурсному відборі в паперовій формі(написану власноруч);
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додаток до нього (оригінали або копії);
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання 2016-2018р.р.;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);
 • чотири кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • документи, що дають право на пільги, при вступі.
Прийом документів.

 • за денною формою навчання на базі 9 класів з 2 липня по 14 липня;
 • на базі 11 класів з 12 липня по 8 серпня.
 • за заочною формою навчання з 13 серпня до 10 вересня .
 • на основі рівня „кваліфікований робітник з 02 липня по 30 липня
Вступні випробування

 • за денною формою навчання базі 9 класів з 15 липня по 22 липня;
 • за заочною формою навчання з 07 по 08 вересня (співбесіда).
 • на основі рівня „кваліфікований робітник 02 серпня по 07 серпня (співбесіда);

Зарахування до коледжу провадиться за сумою балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або набраних на вступних випробуваннях і середнього бала документа (додатка до документа) про освіту.

Особи, які не пройшли за конкурсом на місця державного замовлення, можуть бути зараховані на навчання за кошти юридичних і фізичних осіб.

Примітка: можливі зміни до початку прийому.


Випускники коледжу отримують диплом молодшого спеціаліста державного зразка та атестат про повну загальну середню освіту. Випускники коледжу можуть продовжити навчання за скороченим терміном у вищих навчальних закладах 3 і 4 рівнів акредитації за відповідним напрямом підготовки.


Крім основної спеціальності, студенти коледжу здобувають робітничі професії:

тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія „А1”), водій автотранспортних засобів (категорії „В”, „С1”), оператор комп’ютерного набору, машиніст хоодильних установок, лісник, слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування.


Адреса коледжу:


32600, Хмельницька область, смт Нова Ушиця, вул. Подільська, 34

Довідки за тел.(03847) 30067, 30185, 21806, факс 30067 телефон: 098 3017651

Електронна адреса: ntpu_@ukrpost.ua, web: ntpu.org.ua

Ліцензія МОН України - серія АЕ №636463 від 10.06.2015р.ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ