Новоушицький коледж

Подільського державного аграрно-технічного університету

Image descriptionДержавне замовлення

Спеціальність На основі БЗСО
(9 класів)
На основі ПЗСО
(11 класів)
На основі диплома
кваліфікованого робітника
Транспортні технології 10 - -
Лісове господарство 8 1 1
Агроінженерія 20 3 7
Агрономія 18 2 -
Будівництво та
цивільна інженерія
8 1 1
Енергетичне
машинобудування
8 2 -Вартість навчання

За денною формою — 5800 гривень в рік;

За заочною формою — 3200 гривень в рік;

Оголошується прийом до коледжу в 2019 році

Новоушицький коледж Подільського державного аграрно-технічного університету оголошує прийом в 2019 році випускників шкіл, гімназій, ліцеїв на денну та заочну форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем „молодший спеціаліст“ відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України - серія АЕ №636463 від 10.06.2015р.
за наступними спеціальностями:

142 Енергетичне машинобудування
208 Агроінженерія
192 Будівництво та цивільна інженерія
275 Транспортні технології
201 Агрономія
205 Лісове господарство


На основі базової середньої освіти (9 класів) за результатами вступних випробувань:

 • українська мова (диктант) – на всі спеціальності;
 • математика (усно).
На базі повної загальної середньої освіти (11 класів) за конкурсом сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти:

 • української мови та літератури - на всі спеціальності;
 • математики або фізики – на технічні спеціальності;
 • математики або біології – на агрономічні спеціальності.На базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня „кваліфікований робітник“ відповідного напрямку вступний іспит з Української мови та фахове встепне випробування.
Вступники ОСОБИСТО подають до коледжу такі документи:

 • заяву про участь у конкурсному відборі в паперовій формі(написану власноруч);
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додаток до нього (оригінали або копії);
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019р.;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);
 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • документи, що дають право на пільги, при вступі.
Прийом документів Вступні випробовування
на базі 9 класів з 1 по 13 липня з 14 по 21 липня
на базі 11класів з 10 по 22 липня
на основі рівня "кваліфікований робітник" з 10 по 22 липня 23 по 28 липня
за заочною формою навчання з 15 до 13 серпня. з 14 по 19 серпняЗарахування до коледжу провадиться за сумою балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або набраних на вступних випробуваннях і середнього бала документа (додатка до документа) про освіту.

Особи, які не пройшли за конкурсом на місця державного замовлення, можуть бути зараховані на навчання за кошти юридичних і фізичних осіб.

Примітка: можливі зміни до початку прийому.


Випускники коледжу отримують диплом молодшого спеціаліста державного зразка та атестат про повну загальну середню освіту. Випускники коледжу можуть продовжити навчання за скороченим терміном у вищих навчальних закладах 3 і 4 рівнів акредитації за відповідним напрямом підготовки.


Крім основної спеціальності, студенти коледжу здобувають робітничі професії:

тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія „А1”), водій автотранспортних засобів (категорії „В”, „С1”), оператор комп’ютерного набору, машиніст хоодильних установок, лісник, слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування.


Image description

Image description

Image description

Адреса коледжу:


32600, Хмельницька область, смт Нова Ушиця, вул. Подільська, 34

Довідки за тел.(03847) 30067, 30185, 21806, факс 30067 телефон: 098 3017651

Електронна адреса: ntpu_@ukrpost.ua, web: ntpu.org.ua

Ліцензія МОН України - серія АЕ №636463 від 10.06.2015р.ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ