Image description

✔КОДЕКС корпоративної культури


✔ПОЛОЖЕННЯ про порядок надання платних освітніх та інших послуг


✔ПОЛОЖЕННЯ про психологічну службу


✔ПОЛОЖЕННЯ про бібліотеку


✔ПОЛОЖЕННЯ про організацію і проведення профорієнтаційної роботи


✔ПОЛОЖЕННЯ про уповноважину особу відповідальну за організацію та проведення спрощених закупівель


✔ПОЛОЖЕННЯ про уповноважену особу відповідальну за організацію та проведення спрощених закупівель


✔ПОЛОЖЕННЯ про облікову політику


✔ПОЛОЖЕННЯ про загальні збори (Конференцію) трудового колективу


✔ПОЛОЖЕННЯ про структурні підрозідли


✔ПОЛОЖЕННЯ про канцелярію


✔ПОЛОЖЕННЯ про правила внутрішнього розпорядку


✔ПОЛОЖЕННЯ про наглядову раду Відокремленого структурного підрозділу «Новоушицький фаховий коледж Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»


✔НАКАЗ про наглядову раду Відокремленого структурного підрозділу «Новоушицький фаховий коледж Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»


✔ПОЛОЖЕННЯ про сайт ВСП «НФК ЗВО «ПДУ»


✔Дозвільні документи (технічне обстеження)


✔ПОЛОЖЕННЯ про безпечне освітнє середовище в ВСП «НФК ЗВО «ПДУ»

››  на головну сторінку