Image description

Прозорість та публічність
ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ОСВІТУ"
Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти
ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ”1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти. 2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб- сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

· Положення про ВСП"НФК ЗФО" ПДУ"


· Ліцензії на провадження освітньої діяльності


· Ліцензія щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти


· Ліцензія щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері професійної(професійно-технічної) освіти


· Сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти


· Структура та органи управління закладу освіти


· Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами


· Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою


· Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

· Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти


· Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)


· Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)


· Мова (мови)освітнього процесу


· Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання


· Результати моніторингу якості освіти


· Річний звіт про діяльність закладу освіти


· Правила прийому до закладу освіти


· Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

· Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

· Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами


· Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти


· Перелік додаткових освітніх та інших послуг,їх вартість, порядок надання та оплати


· Перелік додаткових освітніх та інших послуг,їх вартість, порядок надання та оплати


· Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

· Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 18.12.2018}

· План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

· План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

· План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 18.12.2018}

· Порядок подання та розгляду(з дотриманням конфіденційності)звяв про випадки булінгу(цькування) в закладі освіти

{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 18.12.2018}

· Порядок реагування на доведені випадки боулінгу(цькування)в закладі освіти та відповідальність осіб причетних до булінгу(цькування)

{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 18.12.2018}

· інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з іншихджерел, не заборонених законодавством.


4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.
››  на головну сторінку