Новоушицький коледж

Подільського державного аграрно-технічного університету

Image description✔ Зміст самостійного опрацювання з вищої математики


✔ Тема 1.2 Комплексні числа


✔ Тема 1.3. Елементи лінійної алгебри.


✔ Тема 1.4. Елементи векторної алгебри


✔ Тема 1.5. Аналітична геометрія


✔ Тема 2.1. Диференціальне числення функції однієї змінної


✔ Тема 2.3. Інтегральне числення


✔ Тема 2.4. Диференціальні рівняння.


✔ Тема 2.5. Ряди


✔ Тема 2.6. Елементи теорії відносності та математичної статистики


Презентації до комплексу самостійного вивчення

✔ Задачі на складання диференціальних рівнянь


✔ Застосування векторного добутку двох векторів


✔ Застосування диференціала до наближених обчислень


✔ Застосування кривих другого порядку при розв’язуванні задачі з механіки


✔ Застосування методів математичної статистики для отримання очікуваного результату


✔ Метод розкладання інтеграла


››  на головну сторінку