Новоушицький коледж

Подільського державного аграрно-технічного університету

Image description✔ Тема 1. Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння.


✔ Тема 2. Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями.


✔ Тема 3. Електромагнітні хвилі в природі і техніці. Принцип дії радіотелефонного зв’язку. Радіомовлення і телебачення. Радіолокація


✔ Тема 4. Звукові хвилі, їх характеристики та використання. Інфра- та ультразвуки, їх застосування


✔ Тема 5. Лінзи та їх характеристики. Побудова зображень, одержаних за допомогою лінз. Формула тонкої лінзи. Отичні прилади та їх застосування.


✔ Тема 6. Принцип відносності А.Ейнштейна. Основні положення спеціальної теорії відносності(СТВ). Швидкість світла вакуумі. Релятивістський закон додавання швидкостей. Закон взаємозв’язку маси і енергії.


✔ Тема 7. Природне і штучне утворення кристалів. Рідкі кристали та їх властивості. Застосування рідких кристалів у техніці.


✔ Тема 8. Проблеми розвитку ядерної енергетики в Україні. Чорнобильська катастрофа та ліквідація її наслідків. Боротьба за ліквідацію загрози ядерної війни


✔ Тема 9. Теплові машини. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна. Шляхи підвищення ККД теплових двигунів. Роль теплових двигунів у народному господарстві.


✔ Тема 10. Штучні супутники Землі. Внесок українських вчених у розвиток космонавтики (Ю.Кондратюк, С.Корольов та інш.).


✔ ДОДАТКИ


Презентації до комплексу самостійного вивчення

✔ Атомна енергетика


✔ Графічна задача на рівноприскорений рух


✔ Електромагнітні хвилі в природі та техніці


✔ Задача на закон Ома для повного кола


✔ Задача на застосування законів відбивання світла


✔ Задача на запас міцності


✔ Задачі на застосування електролізу


✔ Задача на застосування законів і понять про електромагнітну індукцію


✔ Задача на застосування сили Лоренца


✔ Задача на застосування сили тертя


✔ Задача на коливальний контур


✔ Задача на правила зміщення


✔ Задача на рівняння теплового балансу


✔ Задача на явище резонансу


✔ Звукові хвилі


✔ Cтрум у живій природі


✔ Штучні супутники Землі


››  на головну сторінку