Новоушицький коледж

Подільського державного аграрно-технічного університету

Image description✔Тема 1. Раціональні умови життєдіяльності людини


✔Тема 2. Екологічні основи безпеки життєдіяльності


✔Тема 3. Вплив побутового мікроклімату на безпеку людини


✔Тема 4. Радіаційна безпека


✔Тема 5. Хімічна безпека


✔Тема 6. Ризик – чинники транспорту


✔Тема 7. Екстремальні ситуації криміногенного характеру та способи їх уникнення


✔Тема 8. Девіантна поведінка як загроза життєдіяльності


✔Тема 9. Комбіновані небезпеки


✔Тема 10. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі


✔Тема 11. Надання першої долікарської допомоги потерпілому


✔Тема 12. Основи економічної і національної безпеки України


✔Теми для самостійного опрацювання з дисципліни «Безпека життєдіяльності»


✔Титульна сторінка для самостійного опрацювання


››  на головну сторінку